Ett fastighetsbolag med rätt energi

Valvbron Fastigheter utvecklar, förvaltar och hyr ut lokaler
i Göteborgsregionen och i norra Skaraborg. Vi är en hyresvärd
med stort personligt engagemang och oanade krafter.
Se lediga lokaler

Relationerna i första rummet

Det är inte i väggarna det sitter. Även om våra byggnader alltid ska vara välskötta, så är det relationerna till våra hyresgäster och till vår omvärld som bygger upp Valvbron Fastigheter.
En långsiktig drift och utveckling där hyresgästernas behov sätts i första rummet utgör
fundamentet för vår verksamhet.

Av egen kraft

Vi investerar inte bara i fastigheter utan också i hållbar energiproduktion. Vår vindpark ger oss en unik möjlighet att bidra till den viktiga energiomställningen genom att se till att vår totala produktion av förnyelsebar energi alltid är större än förbrukningen i våra fastigheter. På energifronten är vår påverkan alltså nettopositiv. Det gör oss stolta, men inte nöjda.

Våra fastigheter