Förrådsgatan 16

Mariestad

En fastighet för lager och logistik belägen söder om Mariestads centrum, strax invid E20.

Fastigheten är anpassad för lager- och logistikverksamhet och den dominerande hyresgästen är ett internationellt industriföretag som tillverkar förpackningar i wellkartong. 

Den befintliga byggnaden är ca 9000 kvm stor och innehåller förutom lager knappt 300 kvm kontorsyta. Utöver detta finns också en byggrätt med en nyligen framtagen detaljplan (2018) som medger ytterligare byggnation om ca 17 000 kvm bruttoarea inom detaljhandel, industri och verksamhet. Detaljplanen är framtagen mot bakgrund av bland annat det goda logistiska läget med E20 tre minuter bort. Via E20 nås sedan Göteborg på ca två timmar och Stockholm på ca tre timmar.