Magasinsgatan 6

Kungsbacka

Fastigheten är belägen i Varla Industriområde i norra Kungsbacka med nära anslutning till E6:an.


Ytorna i fastigheten är fördelade i två plan där större delen, om ca 1800 kvm, utgörs av lager och produktionsytor. Resterande ytor består av kontor, konferens och personalutrymmen. Renovering och viss ombyggnad av fastigheten har skett under 2019 inför att nuvarande hyresgäst flyttade in. Denna hyresgäst, som tillverkar och säljer laboratorieutrustning, hyr idag hela byggnaden med omgivande ytor.