Ett lika personligt som kraftfullt fastighetsbolag

Valvbron Fastigheter utvecklar, förvaltar och hyr ut lokaler i Göteborgsregionen och i norra Skaraborg. Bland våra systerbolag återfinns investeringar i både projekt och en anläggning i drift som producerar förnyelsebar energi. Det ska ska hjälpa oss i vår strävan att alltid producera mer hållbar el än vad som förbrukas i de egna fastigheterna.


Valvbron Fastigheter startades hösten 2019 av Martin Svahn. Vi gör långsiktiga investeringar i fastigheter som vi utvecklar och förvaltar för att kunna möta våra hyresgästers behov.


Vi köper gärna men säljer ogärna. Drivkraften bakom våra affärer är aldrig värdespekulation, utan möjligheten att ta hand om det vi har. I linje med det har vi också bestämt oss för att spela en aktiv roll i den viktiga omställningen till ett fossilt oberoende samhälle. Vi har en långsiktig strategi som går ut på att behålla en positiv balans mellan elproduktion och elförbrukning i våra fastigheter. Därför har vi bland våra systerbolag både ett vattenkraftverk och ett pågående utvecklingsprojekt med en storskalig solpark. Vår gröna resa är alltjämt under utveckling.

”Både för våra kunder och för samhället i stort ska vi bidra till att skapa långsiktigt värde.”

Martin Svahn, vd och grundare Valvbron Fastigheter

Valvbron Fastigheter ska kunna växa genom nya förvärv men aldrig bli större än att vi kan upprätthålla en god, enkel och professionell dialog mellan hyresgästerna och den ägande ledningen. Den som hyr lokal av oss får en tillgänglig hyresvärd med stort engagemang och höga ambitioner.


Om Martin Svahn

Valvbron Fastigheter AB drivs och ägs av Martin Svahn som verkat på fastighetsmarknaden i Göteborg och Västsverige sedan år 2000. Under perioden 2010–2019 var Martin regionchef för JM ABs verksamhet i Västsverige. Dessförinnan hade han samma roll på Skanskas bostadsutvecklingsverksamhet. Utöver verksamheten i Valvbron Fastigheter AB äger och driver Martin Svahn även verksamheter inom jordbruk, skogsbruk, livsmedelsproduktion och hållbar energiframställning.

Hållbarhet

Vårt avtryck

I varje värdekedja som vi ingår i ska Valvbron
stå för långsiktighet och hållbarhet.
Socialt, ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt ansvarstagande vägleder oss i alla
beslut för framtiden.

Så tar vi ansvar
Fastighet

Våra fastigheter

Vi utvecklar, förvaltar och hyr ut lokaler i Göteborgsregionen och i norra Skaraborg. Dessutom investerar vi i förnyelsebar energi genom vår vindpark i Gullspång.

Se våra fastigheter