Vårt avtryck och ansvar

För oss är långsiktighet en självklarhet. Därför har vi valt att spela en aktiv roll i den viktiga omställningen till en fossilfri energisektor.

Här hämtar vi kraft

Vi ser en framtid som tar hållbar energi på allvar – en framtid som vi i allra högsta grad är en del av. Därför finns det under vårt bolagsparaply både utvecklingsprojekt och pågående produktion av hållbar energi. Vi äger sedan lång tid tillbaka ett vattenkraftverk som på egen hand producerar ungefär dubbla den energimängd som samtliga av våra fastigheter förbrukar gemensamt. Vår strävan efter en positiv energieffekt ska framgent även utökas genom utvecklingen av en storskalig solenergipark för vilken utvecklingsarbetet nu fortgår. Vi tror på den gamla välanvända devisen: Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Det är vårt långsiktiga åtagande att fortsätta på den vägen. Den totala åtgången av energi som konsumeras av våra verksamheter ska även fortsättningsvis alltid vara mindre än den mängd förnyelsebar energi som bolagets investeringar genererar.

Investeringar på riktigt

Spekulation ingår inte i vår affärsmodell. De investeringar vi gör har i grunden ett evighetsperspektiv. Bara om förutsättningarna ändras så att andra parter kan utveckla och förvalta tillgångarna bättre än vad vi kan kommer vi att avyttra. Vårt risktagande ska vara så väl övervägt och hållbart att Valvbron Fastigheter kan uppfylla sina åtaganden gentemot kunder, leverantörer, myndigheter och andra partners oavsett konjunktur och yttre omständigheter.

En hållbar partner

Vi har stora möjligheter att påverka innehållet i våra fastigheter, vilka hyresgäster som hyr våra lokaler och hur vardagen fungerar i och runt dem. Vi vet att en hållbar social miljö präglas av trivsel, trygghet och god dialog mellan såväl hyresgäster som hyresvärd och hyresgäster. Valvbron Fastigheter och dess företrädare strävar därför ständigt efter att föregå med ett ödmjukt, professionellt och inkluderande beteende som håller i längden.

Delar du dessa värderingar med oss? Då kanske just du är en av Valvbrons framtida samarbetspartners.

Valvbron logotyp

Om oss

Vi är ett personligt fastighetsbolag med oanade krafter. Drivkraften är alltid att kunna möta våra hyresgästers behov genom långsiktiga investeringar och ett lyhört bemötande.

Lär känna Valvbron
Fastighet

Våra fastigheter

Vi utvecklar, förvaltar och hyr ut lokaler
i Göteborgsregionen och i norra Skaraborg. Dessutom investerar vi i förnyelsebar energi genom vår vindpark i Gullspång.

Se våra fastigheter