Vårt avtryck och ansvar

För oss är långsiktighet en självklarhet. Därför har vi valt att spela en aktiv roll i den viktiga omställningen till en fossilfri energisektor.

Vi tillför energi

På en höjd nära Vänerns östra strand står vårt mest konkreta bidrag till en fossilfri framtid. Valvbron Fastigheter äger idag den största andelen av Lilla Årås Vindpark i Gullspångs kommun. Genom den producerar vi nu omkring sju gånger mer förnyelsebar el än vad som förbrukas i våra fastigheter.

Det är vårt långsiktiga åtagande att fortsätta på den vägen. Den totala åtgången av energi som konsumeras av våra verksamheter ska över tid alltid vara mindre än den mängd förnyelsebara energi som bolagets investeringar genererar. 

Investeringar på riktigt

Spekulation ingår inte i vår affärsmodell. De investeringar vi gör har i grunden ett evighetsperspektiv. Bara om förutsättningarna ändras så att andra parter kan utveckla och förvalta tillgångarna bättre än vad vi kan kommer vi att avyttra. Vårt risktagande ska vara så väl övervägt och hållbart att Valvbron Fastigheter kan uppfylla sina åtaganden gentemot kunder, leverantörer, myndigheter och andra partners oavsett konjunktur och yttre omständigheter.

En hållbar partner

Vi har stora möjligheter att påverka innehållet i våra fastigheter, vilka hyresgäster som hyr våra lokaler och hur vardagen fungerar i och runt dem. Vi vet att en hållbar social miljö präglas av trivsel, trygghet och god dialog mellan såväl hyresgäster som hyresvärd och hyresgäster. Valvbron Fastigheter och dess företrädare strävar därför ständigt efter att föregå med ett ödmjukt, professionellt och inkluderande beteende som håller i längden.

Delar du dessa värderingar med oss? Då kanske just du är en av Valvbrons framtida samarbetspartners.

Valvbron logotyp

Om oss

Vi är ett personligt fastighetsbolag med oanade krafter. Drivkraften är alltid att kunna möta våra hyresgästers behov genom långsiktiga investeringar och ett lyhört bemötande.

Lär känna Valvbron
Fastighet

Våra fastigheter

Vi utvecklar, förvaltar och hyr ut lokaler
i Göteborgsregionen och i norra Skaraborg. Dessutom investerar vi i förnyelsebar energi genom vår vindpark i Gullspång.

Se våra fastigheter