Förvärv av vindkraftverk

Valvbron Fastigheter har förvärvat den största ägarandelen i Lilla Årås Vindpark i Gullspångs kommun, motsvarande ett vindkraftverk, med en årlig produktion på ca 6 GWh. Vindparken, som uppfördes under 2011, är belägen i ett bevisat bra vindläge på en höjd nära Vänerns östra strand. Genom förvärvet blir Valvbron Fastigheter en nettoproducent av fossilfri el som är ca tio gånger större än den mängd som bolagets fastigheter för närvarande förbrukar. 


”Förvärvet är en del i Valvbron Fastigheters ambitioner att verka långsiktigt och hållbart samt aktivt medverka till att reducera samhällets beroende av fossila energikällor. Vindparken är dessutom utvecklad och uppförd av min far tillsammans med flera av hans affärspartners sedan lång tid tillbaka, så jag ser också fram emot att fortsätta förvalta denna fina investering av rent personliga skäl”, säger Martin Svahn, vd och ägare, Valvbron Fastigheter AB.

Tillbaka till aktuellt