Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi på Valvbron Fastigheter AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Beskrivningen gäller även våra dotterbolag.

Personuppgifter som behandlas

Valvbron Fastigheter AB kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att vi har en etablerad kund- eller partnerrelation, om du rådgör med oss eller vid andra kontakter. Vi kan också samla in cookies i samband med att du besöker vår webbplats.


Exempel på information som inhämtas:

  • Namn
  • Företagsnamn
  • Telefonnummer och e-postadress


Valvbron Fastigheter AB samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel.

Hur hämtar vi information?

Valvbron Fastigheter AB samlar in upplysningar genom kontakt via telefon, e-post samt på våra webbsidor.


Ändamålet med information som inhämtas

  • Att kunna ta kontakt och erbjuda våra tjänster
  • Hantera förfrågningar, uppdrag samt övrig kommunikation
  • Överblicka funktion av vår webbplats

Hur länge lagras uppgifter?

Personuppgifter insamlade i samband med kontakt t.ex. via telefon och e-post lagras under den tid vi har en etablerad relation. För kunder och partners gäller redovisningskrav kopplat till vår verksamhet som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 8 år.

I tillägg raderar vi också data på begäran av den registrerade. Detta görs genom att kontakta oss på Valvbron Fastigheter AB.

Utlämning av information till tredje part?

Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. 

Rättigheter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Personuppgiftsansvarig

Valvbron Fastigheter AB (org. nr 556709-8131) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss.

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post martin@valvbron.se

Valvbron logotyp

Om oss

Vi är ett personligt fastighetsbolag med oanade krafter. Drivkraften är alltid att kunna möta våra hyresgästers behov genom långsiktiga investeringar och ett lyhört bemötande.

Lär känna Valvbron
Hållbarhet

Våra fastigheter

Vi utvecklar, förvaltar och hyr ut lokaler i Göteborgsregionen och i norra Skaraborg. Dessutom investerar vi i förnyelsebar energi genom vår vindpark i Gullspång.

Se våra fastigheter