Vestkyl har valt att teckna ett hyresavtal med Valvbron Fastigheter i vår fastighet på Kryptongatan 9 i Mölndal. Vestkyl har en lång historik av att vara etablerade i Mölndal och har som resultat av de senaste årens expansion in i nya verksamhetsområden, med el- och solteknik, fått ett ändrat lokalbehov. Ventilation och kylinstallationer för fastigheter är sedan länge en kärnkompetens i verksamheten. Vestkyl blir därmed den andra hyresgästen efter Bilprovningen som flyttar till Kryptongatan 9 i Mölndal efter att omvandlingen av del av denna fastighet inleddes under våren och över hälften av de omvandlade ytorna är nu uthyrda. Vestkyl flyttar in vid kommande årsskifte efter att vissa anpassning har gjorts av både kontors- och lagerytorna tillhöriga lokalen.


”- Lite extra roligt är det att välkomna just Vestkyl till oss då bolaget sedan tidigare är leverantör till Valvbron Fastigheter så relationen utökas nu ytterligare genom att de nu också blir kund till oss”, säger Martin Svahn, VD och ägare.

Tillbaka till aktuellt