Valvbron Fastigheter AB har sålt sin andel i vindkraftsparken Lilla Årås Vindpark, belägen i Gullspång längs Vänerns östra strand. Köpare är Orrön Energy som även förvärvar övriga andelar i parken av övriga 6 delägare. Parken omfattar 3 vindkraftverk om 2,5 MW som totalt producerar ca 18-20 GWh årligen sedan den togs i drift under 2010. Valvbron var tidigare största delägare med ägarandel motsvarande ett vindkraftverk.


Tidigare ägare med familjer har både projektutvecklat, uppfört, ägt och i delar skött förvaltningen av vindparken sedan den togs i drift 2010. Valvbron Fastigheter och övriga ägare är därmed mycket glada att kunna lämna över stafettpinnen till en så kompetent och erfaren vindkraftsägare som Orrön Energy. Den nya ägaren tillträdde parken i december 2022.

Tillbaka till aktuellt