Valvbron Fastigheter tillträdde nyligen Kryptongatan 22, belägen i direkt anslutning till Valvbrons befintliga fastighet på Kryptongatan 9. Fastigheten är fullt uthyrd till två hyresgäster som båda haft verksamhet i mer än 20 år i fastigheten och båda hyresavtalen har förnyats i samband med ägarbytet.

Tillbaka till aktuellt