Valvbron Fastigheter AB förvärvar fastighet i Högsbo

Fastigheten Högsbo 39:4 är belägen i området som planeras bli den nya stadsdelen Södra Änggården. Den totala uthyrningsbara arean om 2 700 kvadratmeter är fördelad på kontors- och lagerverksamhet i två plan. Hyresgästerna utgörs i hög grad av mindre och mellanstora verksamheter inom flera branscher där byggrelaterade verksamheter dominerar. Tillträde sker i januari 2020.


”Jag gläds åt att den första externa investeringen för Valvbron Fastigheter blir en fastighet som är belägen i ett så spännande utvecklingsområde som Högsbo Industriområde. Tillsammans med två ytterligare planerade förvärv från nära associerade bolag, kommer Valvbron Fastigheter nu få fina förutsättningar för en bra start och goda möjligheter att fortsätta strategin med ytterligare fastighetsförvärv inom verksamhetslokaler, lättindustri, lager och logistik”, säger Martin Svahn, vd och ägare, Valvbron Fastigheter AB.

Tillbaka till aktuellt