TYRI Sweden AB har tecknat ett nytt längre hyresavtal med Valvbron Fastigheter angående förhyrning av hela Valvbrons fastighet på Magasinsgatan i Kungsbacka. Tillträde kommer ske under våren 2024 efter att lokalerna har anpassats efter hyresgästens behov. TYRI Sweden AB är ett innovativt företag som har över 40 års erfarenhet av utveckling och produktion av arbetsbelysning av hög kvalitet för bland annat terrängfordon, traktorer och arbetsfordon av olika slag. Produkterna säljs globalt och företagets kontinuerliga expansion har nu lett till att Valvbron får möjligheten att hjälpa till med att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för TYRIs växande produktionsbehov. De aktuella lokalerna frigörs genom att Valvbrons nuvarande hyresgäst på Magasinsgatan, Nordic Labtech AB, lämnar lokalerna i förtid mht tecknat hyresavtal med Valvbron Fastigheter. Även Nordic Labtech AB är i en expansiv fas vilket gjort att de växt ur lokalerna snabbare än planerat och nyligen har flyttat till en nyuppförd och större lokal.

”-Det är väldigt glädjande att konstatera att denna förändring av hyresgäster i vår fastighet helt drivs av att TYRI Sweden AB, liksom tidigare hyresgäst, är expansiva företag med långsiktiga kompetenta ledningar och ägare som expanderar på en internationell marknad inom sina respektive produktområden. Jag ser nu mycket fram emot att anpassa vår fastighet i tät dialog med TYRI inför det kommande tillträdet.”, säger Martin Svahn, VD och Ägare av Valvbron Fastigheter AB.

Tillbaka till aktuellt