Ytterligare en milstolpe i uppförandet av Valvbron Fastigheters nybygge på Förrådsgatan i Mariestad är nådd. Huset är tätt, bottenplattan är färdiggjuten och igår började asfalten läggas på gårdsplanen. Installationsarbeten pågår för fullt inför tillträdet i december då Valvbrons befintliga hyresgäst DS Smith tar den nyuppförda ytan om 12 000 kvm resterande av byggnaden i anspråk utöver de 9000 kvm som redan tillträtts.

Tillbaka till aktuellt