Förvärv av fastighet i Mariestad

Genom en intern affär mellan Valvbron Fastigheter och dess ägare har fastigheten Mariestad Järnet 1 förvärvats av Valvbron Fastigheter. Bruttoytan för fastigheten är knappt 9000 kvm och används till lager- och logistikverksamhet. Med undantag för en mindre kontorsyta är fastigheten idag fullt uthyrd där den dominerande hyresgästen är ett internationellt industriföretag som tillverkar förpackningar i wellkartong.

Tillbaka till aktuellt