”Det är med stor entusiasm jag konstaterar att Valvbron Fastigheter har gjort ännu ett förvärv i ett fint läge och i en stadsdel som redan idag har en hög attraktivitet”, säger Martin Svahn, ägare och VD Valvbron Fastigheter.


Fastigheten är till stor del, och sedan mycket lång tid tillbaka uthyrd till en och samma verksamhet, Musikservice Sweden AB. Företrädare för hyresgästen uppförde fastigheten redan på 1980-talet och har varit ägare sedan dess vilket är en del i att den är väl omhändertagen och i gott skick. I fastigheten finns även ett mindre kontorshotell där delar av ytorna är tillgängliga för nya hyresgäster redan idag.


”Den dominerande hyresgästen har ambitionen att fortsätta med sin verksamheten i lokalerna även framöver, men med ett visst ändrat lokalbehov. Den möjlighet som det ger Valvbron Fastigheter att utveckla delar av fastigheten och attrahera nya hyresgäster, samtidigt som vi har en mycket stabil hyresgäst som sitter kvar, är ett perfekt upplägg för oss och helt enligt bolagets strategi”, säger Martin Svahn.

Tillbaka till aktuellt