Förvärv av byggrätt från Mariestads kommun

Valvbron Fastigheter har förvärvat en byggrätt för industri, handel och verksamhet på Förrådsgatan 16 i Mariestad. Säljare är Mariestads kommun. Fastigheten omfattas av en detaljplan som är framtagen under 2018 och innehåller en markyta om ca 10 000 kvm samt en byggrätt om ca 6 500 kvm. Valvbron Fastigheters ägare, Martin Svahn, äger redan idag en direkt angränsande fastighet och ambitionen är att byggrätten skall användas till att stärka erbjudandet till befintliga hyresgäster samt öka möjligheten att attrahera framtida nya hyresgäster.

Tillbaka till aktuellt