Valvbron Fastigheter och DS Smith Packaging Sweden AB tecknar ett nytt 10-årigt hyresavtal om drygt 20 000 kvm yta för lager och logistik varav 11 000 kvm avser nybyggnation.


DS Smiths hyr sedan 2018 drygt 6000 kvm av Valvbron Fastigheter på Förrådsgatan i Mariestad i direkt anslutning till DS Smith fabrik på samma gata. Produktionen i fabriken liksom efterfrågan på DS Smith produkter inom Wellpapp har de senaste åren ökat kraftigt vilket skapat ett påtagligt ökat behov av fabriksnära lagerkapacitet. Valvbron Fastigheter och DS Smith har därav en längre tid fört samtal om ett utökat samarbete på Valvbrons fastighet. Samtalen har nu resulterat i att DS Smith tar över samtliga ca 9 000 kvm i befintlig byggnad samt att Valvbron investerar i en ny byggnad om drygt 11 000 kvm som dockas samman med den befintliga. När den nya byggnaden står färdig vid årsskiftet 2023/24 inleds ett nytt 10-årigt hyresavtal där DS Smith hyr samtliga ytor på Valvbron Fastighet. Förberedelser kommer även göras under byggtiden för att snabbt kunna expandera den nya byggnaden ytterligare i framtiden på kvarvarande byggrätt om ca 3500 kvm i det fall behov uppstår.


”- Hela planeringen för utbyggnadsprojektet, liksom relationen med DS Smith som hyresgäst de senaste 4 åren, präglas av ett mycket gott samarbete med en påtagligt positiv och progressiv syn på de framtida möjligheterna på platsen. Det är mycket roligt och stimulerande att vi lyckats skapa en så bra plattform för vårt samarbete även om våra företag har vitt skilda utgångspunkter i sin storlek och historik, säger Martin Svahn.” DS Smith är ett multinationellt företag med över 30 fabriker i hela världen, 30 000 anställda och är listade på Londonbörsen medan Valvbron Fastigheter startade sin verksamhet 2019 och har idag 4 fastigheter om ca 18 000 kvm ägs och drivs av Martin Svahn. Utbyggnaden kommer för Valvbrons vidkommande bli den största investeringen hittills i bolaget och kommer utgöra en påtaglig expansion av bolagets förvaltade uthyrningsbara ytor. ”Det är således med en stor portion entusiasm vi nu arbetar för fullt med att få bland annat bygglov och upphandlingar på plats inför byggstarten som planeras till hösten i år”, säger Martin Svahn.

Tillbaka till aktuellt