Valvbron Fastigheter har tecknat avtal med AB Svensk Bilprovning, ”Bilprovningen”, för en nyetablering på Kryptongatan 9 i Mölndal. Bilprovningen återvänder därmed till Mölndal efter nästan 10 år efter att omregleringen gjorde att verksamheten i Mölndal avyttrades. Ett längre hyresavtal har tecknats mellan parterna och projekteringen inför den större ombyggnad av lokalerna som är aktuell är uppstartad och inflyttning kommer ske under hösten 2022.


– Jag är mycket glad över att Bilprovningen med sitt starka varumärke och sin långsiktiga verksamhet har valt att flytta in hos Valvbron. Fastigheten på Kryptongatan 9 kommer får nu till dels en förnyad användning med ett betydligt ökat flöde av människor genom Bilprovningens kunder. De ytterligare 3-4 lokaler som utöver Bilprovningens lokal tillskapas och ingår i den kommande delomvandlingen av fastigheten kommer må gott av detta och nu även kunna attrahera hyresgäster som gynnas av att vara etablerade nära en verksamhet likt Bilprovningen, säger Martin Svahn, ägare och VD för Valvbron Fastigheter AB.


– Vi ser fram emot att återvända till Mölndal. Förhoppningen är att vår service och närhet i kombination med vårt goda rykte och långa erfarenhet attraherar många kunder till vår nya station. Vi passar på att redan nu hälsa alla varmt välkomna till oss, säger Petra Barclay, regionchef för Bilprovningen i Västsverige.

Tillbaka till aktuellt